Venskaber, møder og at være involveret: det er sammen-om.eu ifølge Anton

Jeg besluttede at deltage i sammen-om.eu, fordi det er et sted, hvor vi kan vokse som medborgere ved at deltage i en institution, der ikke er topstyret, men fungerer som et fællesskab. Et fællesskab, hvor begrebet repræsentation er knyttet til deltagelse og engagement, uden at det skal forveksles med direkte demokrati.

Det er først og fremmest de menneskelige værdier, jeg har taget med mig fra sammen-om.eu: Venskaber, møder, netværk, mulighed for at bringe sig selv i spil, påtage sig et personligt engagement både for sin egen og for andres skyld, ikke som et mål i sig selv, men med konkret feedback fra institutionerne.

På EYE 2021 fik jeg muligheden for at deltage i en arbejdsgruppe om menneskerettigheder og give udtryk for mine synspunkter i Europa-Parlamentets bygninger. Takket være EU-repræsentationens kontorer i medlemsstaterne blev det muligt at jeg, sammen med andre unge, kunne komme ud på skoler og undervise skoleelever i europæisk medborgerskab.

Frihed er deltagelse.

Frihed er deltagelse.